Πως ξεκινάμε;

Πως ξεκινάμε;

1. Αρχιτεκτονική Προμελέτη:
Ορίζουμε όλες τις προδιαγραφές της οικοδομής και προχωρούμε στο σχεδιασμό των διαρρυθμίσεων του κτιρίου με παραλλαγές οι οποίες παρουσιάζονται με σύγχρονα μέσα απεικόνισης.
Παράλληλα δημιουργούνται τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του κτιρίου όπου εμφανίζονται όλα τα αισθητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου με προτεινόμενα υλικά και χρωματισμούς. 

2. Οριστική Μελέτη:
Αφού αποφασιστεί η δομή και η μορφή του κτιρίου μέσω της εκτεταμένης προμελέτης, σχεδιάζεται με ακρίβεια και με τον ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να κατατεθεί για έγκριση από την Πολεοδομία.

3. Μελέτη Εφαρμογής :
Σκοπός της μελέτης εφαρμογής είναι η λεπτομερής αποτύπωση όλων των επιλογών, με σκοπό τη δημιουργία ενός λεπτομερούς προϋπολογισμού.

Οικοδομική άδεια

Η batistatos είναι κατασκευαστική εταιρία. Μελετά -αναλαμβάνοντας και την έκδοση της οικοδομικής άδειας- και κατασκευάζει κατοικίες «με το κλειδί στο χέρι». Στελεχώνεται από 110 τεχνίτες και εργάτες, από 7 άτομα προσωπικό, μηχανικούς και διοικητικά στελέχη.

Το μελετητικό της τμήμα υποστηρίζεται από τους βραβευμένους αρχιτέκτονες Χρήστο Μπλέτσα και Χρύσα Τσούμα. Ο πρώτος εξειδικεύεται στις οικοδομές και η δεύτερη στο interior design.
Η
batistatos παρέχει κλειδωμένο προϋπολογισμό εργασιών και εγγύηση κατασκευής. Οι εταίροι της batistatos είναι μηχανικοί και διαθέτουν ΜΕΚ Α” και Β” Τάξης στα οικοδομικά και υδραυλικά έργα.

Η εταιρία πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA, για τον τρόπο και τις διαδικασίες κατασκευής κτιριακών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001/2008. Η εφαρμογή αυτού του προτύπου στις κατασκευές τεκμηριώνει την ποιότητα των έργων μας.