Μαζί με την νέα γενιά χειριστών τσάπας!!!
Μια ευχάριστη διακοπή του εργοταξίου από τους καλούς μας γείτονες!!!