Νέες οικοδομές

Τύποι κατοικίας

Hybrid House

Το Hybrid House μηδενίζει τα έξοδα για θέρμανση και δροσισμό. Κατατάσσεται στην κατηγορία των κατοικιών με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Χρησιμοποιεί βιολογικό βόθρο, φωτοβολταϊκά και σύστημα κομπόστ για ανακύκλωση απορριμμάτων.